.
.

 :: Kategoriler

 
    Ana_Sayfa
    Bayan Modelleri
    Bay Modelleri
    Bayan Çantaları
    2012 KI?
 

 :: İstatistikler

  Bugün :87
  Toplam :102040
  Aktif :2
  IP No :23.20.28.193
 

>> Designed by AkareSoft  

 :: DepoModa.com'a Hoş Geldiniz.

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Bu nesneyi gorebilmeniz icin Flash Player 9+ destegi gereklidir.!

Get Adobe Flash player
 :: Haberler
   

2011 Sonbahar & Ky?

2011 Sonbahar & Ky? koleksiyonumuz tüm ?ubelerimize saty?a sunulmu?tur. Ayryca modellerein foto?raflary facebook sayfamyzda ve web adresimizde bulunmaktadyr. Ylginize Te?ekkür ederiz.
   

AÇILDIK

Depo Moda Ayakkaby yeni ?ubesi ile Çorlu Kipa Avm'de sizlerle...
   

Yndirim Yagmuru

Depomoda ayakkabyda %50ye varan indirim ya?muru ba?lady.. Bu fyrsaty kaçyrmayyn.
   

Sipari?

Be?endi?iniz ürünle ilgili bilgi almak veya sipari? vermek için demet@depomoda.com adresine mail atabilirsiniz.
   

Bizi Facebooktan takip edin

http://www.facebook.com/pages/DEPO-MODA-AYAKKABI-%C3%87orlu-Silivri-Kipa-AVM/132688970138114 Linki kopyalayyp adres satyryna yapy?tyrynyz.
   

Ayakkaby Seçiminize Dikkat

Spor yaparken kas, kiri?, ba?, kemik ve kykyrdak yaralanmalary riskinin alt düzeye çekilebilmesi için do?ru ayakkaby seçiminin önem ta?ydy?y bildirildi. Silivri’de uzun yyllardyr ayakkaby sektöründe olan ve son olarak Kipa Aly?veri? Merkezine açty?y ikinci Ma?azasy ile her kesime hitap eden Depo Moda ma?azalary sahibesi Demet Sypak , spor yaparken ayakkaby ile zemin arasyndaki etkile?imin, ayakta ve bacakta olu?acak yüklerin en önemli belirleyicilerinden oldu?unu söyledi. Spor yapylan zeminde de?i?iklikler yapma ?ansy yoksa ki?inin ayak yapysy, basy? özellikleri ve zemine en uygun ayakkaby seçiminin, öncelikli yapylmasy gerekenler arasynda yer aldy?yny belirten Demet Sypak , zemine uygun ideal spor ayakkabysy kullanymynyn da yaralanma oranlarynyn ciddi ?ekilde azaltylabilece?ine dikkati çekti. Demet Sypak , firmalar tarafyndan her spor bran?y için aktivitenin yapyldy?y zemine uygun farkly ayakkabylar üretildi?ine i?aret ederek, bu ayakkabylaryn tabanynda de?i?ik bölgelerde yer alan ve "air, gel" gibi isimlerle anylan yastykçyklarla, zeminden akseden titre?imin azaltyldy?yny, bu sayede kemik ve eklem kykyrdaklaryna binen yüklerin azalmasynyn sa?landy?yny anlatty. Dü?ük tempolu yürüyü? veya ko?ularda, zeminle temas eden ilk yer olan topuk bölgesine, vücut a?yrly?ynyn 2-3 katy kadar bir yük bindi?ini kaydeden Sypak , ideal ko?u veya yürüyü? ayakkabysynyn, ?ok absorbe edici bir taban deste?i ile ko?u syrasynda aya?yn içe ve dy?a olan hareketlerini kontrol edici yapyya sahip bulunmasy gerekti?ini dile getirdi. "Bu iki özellik, ayny ayakkabyda e?it oranda bulunmayabilir. Dolayysyyla hangi özelli?e daha çok ihtiyacynyz oldu?unu belirlemek gerekir. Yeni bir spor ayakkabysy almadan önce hangi spor bran?yny yapyyor olursanyz olun, öncelikle eski ayakkabynyzy kontrol edip ayak basy? özellikleriniz hakkynda fikir sahibi olun. Eski ayakkabynyzy masanyn üzerine koyup arkadan bakarak, ayakkabynyn içe veya dy?a do?ru bozulmalaryny tespit edebilirsiniz. E?er böyle bir sorun varsa aya?yn içe ve dy?a olan hareketlerini kontrol eden veya synyrlayan bir ayakkabyyy tercih etmeniz gerekir." Demet Sypak , spor ayakkabysy alyrken dikkat edilmesi gereken di?er özellikleri ise ?öyle syralady: *Alynacak ayakkabylarda ayakkabynyn orta bölümündeki sert deste?i, topuk ve ayak ön bölgedeki yastykçyklary, yapymynda kullanylan malzeme ve diki? gibi özelliklerini, tabanyndaki sürtünme özelliklerini inceleyerek karar vermeye çaly?yn. *Ayakkabylaryn arka bölümleri aya?yn dy?a ve içe kaçy?yny engelleyecek sertlikte, ön bölümü ise tam tersine esnek özelliklere sahip olmalydyr. Ma?azada ayakkabylary giyip, yürüyüp, syçrayyp ko?arak deneyin. Aya?ynyzda 5-10 dakika kalmasy kararynyzy kolayla?tyracaktyr. *Ayakkaby aya?ynyzy sykmamaly veya aya?yn içinde hareket etmesine izin verecek kadar büyük olmamalydyr. Yeni ayakkabyyy ilk giyi?inizde, 5 kilometreden fazla ve sert ko?ular yapmamaya özen gösterin. *Depo Moda Ma?azalarynda çaly?an tüm personelin ,mü?terilerine en sa?lykly,en do?ru ayakkabyyy seçmede yardymcy olduklaryny söyledi. http://www.silivrihaberleri.com/haber-911-Ayakkaby-seçiminize-dikkat-edin-.html

Ana Sayfa...  Ürünler...  Haberler...  Sipariş...  Hakkımızda...  İletişim...

Bu web tasarım ve programlamanın tüm hakları saklıdır, DepoModa.com için özel tasarlanmıştır
Tüm hakları AkareSoft Yazılım'a aittir.